Mikä työkalupakki?

Myönteisen vuorovaikutuksen työkalupakki tarjoaa ideoita, toimintamalleja ja konkreettisia työvälineitä myönteisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työkalupakki sisältää työkaluja
Työkalut ovat konkreettisia harjoituksia, ideoita ja vinkkejä.  Ne kytkeytyvät positiiviseen psykologiaan, ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatteluun ja vuorovaikutuksen tutkimukseen. Työkalupakista löydät myös katsaukset ja lähdevinkkejä näihin tutkimussuuntauksiin liittyen. 

Myönteisen vuorovaikutuksen työkalupakki on pedagoginen kehittämistyö, jonka ovat toteuttaneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat osana Opetus- ja ohjaus -opintojaksoa.